TEC/TRF – 40 års edel årgang

Året er 1976. Harpo topper hitlistene med låta Movie Star, Rocky Balboa blir et kjent fjes på filmlerretet og Jahn Teigen stiller opp i skjelettdrakt på Eurovision Song Contest.

Kongsberg Våpenfabrikk gjør dette året historiens største norske industrikontrakt med Pratt & Whitney Aircraft. Norges luftforsvar har kjøpt Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon, og ser til Kongsberg for leveranse av deler; Nærmere bestemt Turbine Exhaust Case (TEC).

Gøy på jobb: Et lite avbrekk i sveiserverkstedet

Hva er TEC, og hvorfor har dette vært så viktig for GKN Aerospace Norway og Kongsberg?

For å gi deg et innblikk – og tilbakeblikk – har vi tatt en prat med Jarle Hulsund, Value Stream Manager/ Group Leader hos GKN Aerospace Norway.

En del av teknologibyen Kongsberg

For å møte kravet til ny-signeringen med Pratt & Whitney, ble det du i dag kjenner som GKN Aerospace Norway (GAN), skilt ut i en egen avdeling fra Kongsberg Våpenfabrikk.

Her – i Kongsberg – ble norsk industri- og teknologiske milepæler nådd. Produksjonen av TEC’er var stor, og bidro til å etablere Norge som en ledende aktør innenfor produksjon av høyteknologiske produkter og deler til militære fly.

Hva er Turbine Exhaust Case og Turbine Rear Frame?

Turbine Exhaust Case er den bakerste komponenten i en flymotor. Oppgaven til delen er å rette luftstrømmen ut fra flymotoren og gi skyvekraft til flyet.

Det som særlig skiller TEC fra de øvrige produktene som GAN tilvirker, er at det er store sveiste strukturer som krever spesielle produksjonsprosesser som sveising, varmebehandling og røntgen.

TRF står for Turbine Rear Frame og er samme type komponent som TEC, men komponentene leveres til to ulike kunder. TRF kom inn i bildet først i 2004, frem til da var det bare TEC.

TEC og TRF har gått under et produksjonsområde vi kaller T3.

Hva er Turbine Exhaust Case og Turbine Rear Frame?

Turbine Exhaust Case er den bakerste komponenten i en flymotor. Oppgaven til delen er å rette luftstrømmen ut fra flymotoren og gi skyvekraft til flyet.

Det som særlig skiller TEC fra de øvrige produktene som GAN tilvirker, er at det er store sveiste strukturer som krever spesielle produksjonsprosesser som sveising, varmebehandling og røntgen.

TRF står for Turbine Rear Frame og er samme type komponent som TEC, men komponentene leveres til to ulike kunder. TRF kom inn i bildet først i 2004, frem til da var det bare TEC.

TEC og TRF har gått under et produksjonsområde vi kaller T3.

Der en dør lukkes, åpnes en ny – for muligheter og utvikling

I GAN setter vi oss store mål. Innen våre fagfelt, har vi en ambisjon om å være i toppsjiktet. Vi skal være den mest pålitelige og bærekraftige samarbeidspartner i verden, eller ‘in the sky’.

GKNs nordiske produksjonssteder skal rendyrke og effektivisere verdistrømmer med hver sine Center of Excellence (COE). Dette betyr at produksjonsstedene skal utvikle, og ikke minst etablere en spisskompetanse på egne områder.

Trollhättan blir nå et CoE på store oppsveiste strukturer, og produksjonen av TEC og TRF på Kongsberg blir derfor avsluttet. Vår avdeling på Kongsberg blir et CoE for turbine caser og shafter.

Som ethvert avsluttende kapittel, lukker vi igjen boken og sender den videre til Trollhättan. Men historien er ikke over enda – vi har startet på oppfølgeren.

Siden beslutningen ble vedtatt i 2020, har vi jobbet aktivt med våre ansatte med omorganiseringer og omskolering. Dette gjelder blant annet sveisere og andre funksjoner som jobbet i produksjonsområdet til T3. Noen sveisere har, etter et tett opplæringssamarbeid med K-Tech, nå blitt kontrollører. Flere har fått styrket kompetanse gjennom kryssopplæring, mens andre har blitt flyttet inn i andre lignende stillinger og funksjoner øvrig i bedriften. Dette for å ivareta behovene for veien videre.

Vi har med dette utnyttet kompetansen som allerede er i bedriften, men på nye områder. Slik får vi beholde så mange som mulig. Samtidig forblir vi konkurransedyktige på de produktene vi skal fokusere på fremover – og utvikler oss for å nå nye høyder.

Det er jo der vi hører hjemme – i høydene.

En 40-års edel årgang med sveising

Mandag 20. mars ble siste Turbine Rear Frame (TRF), av typen GENX 1B, sendt til kunde. Et oppdrag som startet i 2004, og som nå er markert avsluttet.  Siden 2004 har GAN produsert og levert i overkant av 1800 TRF’er av denne typen. Programmet har gitt oss mange produksjonstimer og arbeidsplasser.

Produksjonsområde T3 har en historie som er preget av store utfordringer, høy arbeidsmoral og godt samarbeid. Vi har feiret mange milepæler og hatt det mye gøy sammen. Vi har en historie vi skal være stolt av, avslutter Jarle Hulsund.

© GKN Aerospace 2024 | Personvern | Design og innhold av Akari