Studentrakett skyter norsk romfart fremover

Propulse NTNU er en studentorganisasjon som designer, bygger og skyter opp raketter. Prosjektet har som mål å gi studenter en unik mulighet til å få praktisk erfaring gjennom realistiske ingeniørprosjekter som kan være med på å styrke dem som ingeniører i senere prosjekter og karrierer.

Det største rakettprosjektet til nå

Årets prosjekt, Bifrost, er det største og mest ambisiøse så langt. Målet med prosjektet er å designe en helt ny studentutviklet bi-propellant liquid-motor som skal brukes i raketten. Ved å utvikle denne motoren, ønsker Propulse å bidra til å drive norsk romfart fremover. Dette er noe som er med på å gi studentene en mulighet til å jobbe med teknologi som vil være viktig for fremtidens romfart, samtidig som de får verdifull erfaring og kunnskap.

– GKN er en sentral bidragsyter for at Bifrost skal kunne nå sitt mål, gjennom kursing, teknisk veiledning og pengestøtte. Samarbeidet representerer at GKN Aerospace Norway anerkjenner oss som organisasjon, som bidrar til å styrke våre standpunkt i møte med norsk og internasjonal romfartsindustri. Videre er prosjektet avhengig av den direkte støtten GKN bidrar med, forteller William Dugan, Chief Propulsion Engineer i Propulse.

Hva er Bifrost?

Prosjekt Bifrost er et stort rakettprosjekt som innebærer utvikling av en rakett med en selvutviklet bi-propellant liquid-motor. Prosjektet er basert på tidligere suksesser innen studentrakettkonstruksjon, og er det største rakettoppdraget til nå for Propulse. Målet med prosjektet er å utvikle en rakett som kan brukes som veiviser for fremtidig norsk romfart.

Hva er Bifrost?

Prosjekt Bifrost er et stort rakettprosjekt som innebærer utvikling av en rakett med en selvutviklet bi-propellant liquid-motor. Prosjektet er basert på tidligere suksesser innen studentrakettkonstruksjon, og er det største rakettoppdraget til nå for Propulse. Målet med prosjektet er å utvikle en rakett som kan brukes som veiviser for fremtidig norsk romfart.

Dedikerte studenter

Propulse-prosjektet drives av en gruppe dedikerte studenter ved NTNU. Teamet består av studenter fra alle årskull, fra førsteårsstudenter til de som skriver sin masteroppgave med oss. Vi har en bred sammensetning av medlemmer med ulik bakgrunn og faglig kompetanse. Dette inkluderer tekniske fag som mekanikk, software, elektronikk og fysikk, samt medlemmer som jobber med markedsføring, administrasjon, ledelse og økonomi.

– Min største motivasjon til å bli med i Propulse var at jeg hadde lyst til å lære gjennom praktisk arbeid. Man lærer mye på universitetet, men å se fysikkens lover utarte seg gjennom testing og analyse gir en forståelse man ikke finner i lærebøker. Propulse er også en god sosial arena; tett teamwork og høye ambisjoner blir det gode vennskap av! I tillegg: det er naturligvis litt stas å skryte til familie at man jobber som rakettforsker, sier William Dugan.

– Som Chief Propulsion Engineer i Propulse, er mine oppgaver å planlegge, organisere og dokumentere arbeidet som gjøres rundt motorutviklingen, samtidig som jeg sørger for at motoren passer inn med de andre systemene i raketten. Det er en spennende og krevende rolle som krever tett samarbeid med resten av teamet for å sikre at vi når våre mål og leverer et vellykket prosjekt.

Ambisiøse mål

Prosjektet ble startet for fullt i august 2022 og har en ambisiøs tidsramme, med mål om å bli ferdigstilt i løpet av litt over ett år. Det drar nytte av tidligere erfaringer med raketter og et R&D-prosjekt med en hybrid-motor. Hvor planen er å delta på European Rocketry Competition i oktober, som er en europeisk studentkonkurranse innen rakettutvikling.

Propulse har sponsorer innenfor de fleste feltene de jobber med. Den mekaniske gruppen har sponsorer som støtter med produksjonen, mens avionikkavdelingen har også støttepartnere innen elektronikk, måleinstrumenter, radioutstyr m.m.

Alle sponsorene finner du på nettsiden deres.

– For mange av medlemmene i Propulse, er GKN Aerospace en attraktiv arbeidsplass på grunn av sin tilhørighet til romfartsindustrien. Det gir oss muligheten til å videreutvikle våre ferdigheter og egenskaper, samt jobbe tett på andre ingeniører i samme bransje og lære av deres erfaringer og kunnskap. Hos GKN får man også mulighet til å komme med egne ideer i arbeidet sitt og bli utfordret på det. De oppgavene som gjøres hos GKN er også relevante for oss, og kan være en naturlig videre vei i karrieren etter et verv i Propulse. Alt i alt gjør disse faktorene GKN Aerospace til en attraktiv arbeidsplass for mange av medlemmene i Propulse, avslutter William Dugan.

© GKN Aerospace 2024 | Personvern | Design og innhold av Akari