Jan-Magne Bolme: Sikringen av sikkerheten hos GKN Aerospace Norway

Det å være HMS-koordinator har vært en reise av læring og engasjement for meg de siste 2 årene og 8 månedene. Da jeg først begynte, visste jeg knapt hva rollen innebar, men i dag vil jeg dele mine erfaringer og oppgaver som HMS-koordinator hos GKN Aerospace Norway.

Noen har lurt på hva som skiller HMS fra HR. Selv om det er mange forskjeller, er det felles at begge funksjonene handler om mennesker. Samarbeidet mellom de to avdelingene gir oss muligheten til å oppnå mer sammen.

Å være HMS-koordinator handler om å koordinere myndighetskrav, GKN-krav og risikovurderinger på tvers av hele bedriften. Samarbeid med alle funksjoner er nøkkelen for å skape en trygg arbeidsplass.

Fra deler til sikkerhet

Min overgang fra operatør til HMS-koordinator markerte en betydelig endring. Fra å håndtere deler, fokuserte jeg nå på å sørge for at de som jobber med deler og maskiner ikke skader seg – det er min prioritet nummer én. Jeg har en lidenskap for å jobbe med mennesker, og jeg elsker å hjelpe alle fra ledere til operatører med å finne tryggere og bedre løsninger.

Som HMS-koordinator har jeg muligheten til å påvirke beslutninger og finne løsninger for å ivareta sikkerheten til hver enkelt på GAN. Med støtte fra HMS-sjef Siri Hessen og sikkerhetssjef Egil Kjørsvik, arbeider jeg med alt fra utstedelse av ID-kort til administrering av besøk til GAN.

Les om vårt bidrag på Kongsberg Agenda!

Hva er HMS?

HMS står for Helse, Miljø og Sikkerhet. Dette er et viktig begrep innen arbeidsmiljø og organisatorisk styring. HMS omfatter tiltak og systemer som er implementert for å ivareta ansattes helse, miljøet rundt arbeidsplassen og sikkerheten på arbeidsplassen. Målet med HMS-arbeidet er å forebygge skader, ulykker og helseproblemer knyttet til arbeidet.

Innenfor HMS-arbeidet gjennomføres risikovurderinger for å identifisere farer og risikoer i arbeidsmiljøet. Dette kan inkludere fysiske, kjemiske og psykososiale faktorer. Basert på disse vurderingene implementeres tiltak for å redusere eller eliminere risikoene.

HMS involverer også opplæring av ansatte, utvikling av beredskapsplaner, og etterlevelse av lover og forskrifter som regulerer arbeidsmiljøet. Sikkerhet, både fysisk og psykisk, er dermed en sentral del av HMS-arbeidet. HMS er viktig i alle typer organisasjoner for å sikre en trygg og helsefremmende arbeidsplass.

Hva er HMS?

HMS står for Helse, Miljø og Sikkerhet. Dette er et viktig begrep innen arbeidsmiljø og organisatorisk styring. HMS omfatter tiltak og systemer som er implementert for å ivareta ansattes helse, miljøet rundt arbeidsplassen og sikkerheten på arbeidsplassen. Målet med HMS-arbeidet er å forebygge skader, ulykker og helseproblemer knyttet til arbeidet.

Innenfor HMS-arbeidet gjennomføres risikovurderinger for å identifisere farer og risikoer i arbeidsmiljøet. Dette kan inkludere fysiske, kjemiske og psykososiale faktorer. Basert på disse vurderingene implementeres tiltak for å redusere eller eliminere risikoene.

HMS involverer også opplæring av ansatte, utvikling av beredskapsplaner, og etterlevelse av lover og forskrifter som regulerer arbeidsmiljøet. Sikkerhet, både fysisk og psykisk, er dermed en sentral del av HMS-arbeidet. HMS er viktig i alle typer organisasjoner for å sikre en trygg og helsefremmende arbeidsplass.

Fra identifikasjon til kontinuerlig tilpasning

Risikovurderinger utgjør hjørnesteinen i HMS-arbeidet. Dette er ikke bare en rutine vi følger, men en nødvendighet pålagt av norske myndigheter og GKN. Risikovurdering innebærer identifikasjon, evaluering, håndtering, og ikke minst, kontinuerlig overvåking og revisjon for å tilpasse oss stadige endringer.

Jeg følger også opp innrapporterte farer og håndterer rapportering knyttet til miljø, innmeldte farer og safety alerts. Informasjon deles ukentlig på skjermer med grafer om energibruk, prosjekter for å redusere energiforbruk, antall kaizen, farer og andre relevante temaer.

Hva betyr Kaizen?

Kaizen er en japansk filosofi og forretningspraksis som fokuserer på kontinuerlig forbedring. Begrepet «Kaizen» er sammensatt av to japanske ord: «kai,» som betyr forandring, og «zen,» som betyr godt. Derfor refererer Kaizen til en filosofi om «kontinuerlig forbedring for det bedre.»

I praksis omhandler Kaizen en kultur for stadig forbedring av arbeidsprosesser, produkter eller tjenester. Det er ikke bare en metode eller teknikk, men en helhetlig tilnærming som involverer alle nivåer i en organisasjon.

Kaizen har blitt bredt akseptert som en effektiv tilnærming til forbedring i både produksjons- og tjenestesektoren. Filosofien har også blitt utvidet til andre områder, inkludert ledelse, helsevesen og personlig utvikling.

Hva betyr Kaizen?

Kaizen er en japansk filosofi og forretningspraksis som fokuserer på kontinuerlig forbedring. Begrepet «Kaizen» er sammensatt av to japanske ord: «kai,» som betyr forandring, og «zen,» som betyr godt. Derfor refererer Kaizen til en filosofi om «kontinuerlig forbedring for det bedre.»

I praksis omhandler Kaizen en kultur for stadig forbedring av arbeidsprosesser, produkter eller tjenester. Det er ikke bare en metode eller teknikk, men en helhetlig tilnærming som involverer alle nivåer i en organisasjon.

Kaizen har blitt bredt akseptert som en effektiv tilnærming til forbedring i både produksjons- og tjenestesektoren. Filosofien har også blitt utvidet til andre områder, inkludert ledelse, helsevesen og personlig utvikling.

Samarbeid og forebygging

Samhandling med tjenesteleverandører er også en del av min rolle. Gjennomføring av HMS-kurs, administrasjon av papirarbeid, og åpning av tilganger for et nytt år er blant mine ansvarsområder.

Kommunikasjon er spennende for meg, og jeg varierer bruken av ulike kanaler. Ansikt til ansikt-møter er viktig for å sikre at budskapet når alle, og tilbakemeldinger er avgjørende for suksess. Uten tilbakemeldinger fra GAN-ansatte blir det vanskelig å lykkes.

Uheldige hendelser er noe vi streber etter å unngå, men hvis de skjer, krever det grundig oppfølging for å sikre at de ikke gjentar seg. Årsaksanalyser utføres for å lære, men jeg foretrekker å bruke tid på forebyggende arbeid.

Min ønskede bruk av tid inkluderer å være ute i verkstedet, møte ansatte, tilrettelegge for HMS-kurs, og gi mer kompetanse innen ulike områder som løfting og varmearbeid.

Sikkerhet og trivsel

Som HMS-koordinator så skal man sørge for at HMS-reglene etterleves i hele bedriften. På samme måte som at det er pålagt å bruke bilbelte man kjører bil, er det også nødvendig å følge HMS – kravene for å sikre vår sikkerhet på arbeidsplassen. Vi er alltid åpne for diskusjoner og innspill til forbedringer, men kravene til personlig verneutstyr (PVA) er der for å beskytte oss. Så i stedet for å jobbe imot reglene, bruk heller energien på å finne PVA som fungerer for din arbeidshverdag – uten å måtte utfordre bedriftens regler og krav.

Det er menneskene som gjør GKN til et fantastisk sted. Vi er en stor familie, og jeg er motivert av å sørge for at alle kommer trygt hjem fra jobb, slik at de kan fortsette å gjøre en fantastisk jobb.

Helt til slutt:

Som vår dyktige økonomi-sjef Martin Ramfjord alltid sier: tall er gøy. Det begynner å smitte litt over på meg selv om jeg er elendig i matematikk, men jeg ser verdien av å kunne bringe frem gode tall. Jeg vil slå et slag for at HMS også er gøy!

Håper alle får en trygg og fin julefeiring hilsen Jan-Magne Risan Bolme.

© GKN Aerospace 2024 | Personvern | Design og innhold av Akari