Sammen mot utenforskap: GKN inngår samarbeid med Eiker Vekst

GKN inngikk i oktober 2023 et samarbeid med arbeidsinkluderingsbedriften Eiker Vekst. Bedriften leverer vask av arbeidstøyet til omtrent 185 av GKNs ansatte, og har allerede vist seg som en god samarbeidspartner.

Et samarbeid med Blåkläder

Eiker Vekst eies av Drammen kommune og Øvre Eiker kommune, og GKN blir deres første kunde i Kongsberg. Peter Cederlund i Blåkläder engasjerte Eiker Vekst på vegne av GKN i forbindelse med den nye avtalen, og er full av lovord om arbeidsinkluderingsbedriften fra Mjøndalen. Vi kom i kontakt med Eiker Vekst gjennom foreningen Norske Vaskerier, som Eiker Vekst er organisert gjennom. Vi ønsker å samarbeide med meningsfulle bedrifter, og da vi fant Eiker Vekst som både var lokale, og som gjør en samfunnsviktig jobb var det full klaff. Det er stort å kunne vite at vi bidrar til at mennesker som sliter kan gjøre noe meningsfullt. Mindre bedrifter gjør også at kvaliteten på servicen økes, og de følger de strenge kravene for håndtering av rent og urent tøy.

David, daglig leder i Eiker Vekst, er stolt av samarbeidet de har fått til. Vi er utrolig fornøyde med at GKN gjennom Blåkläder har valgt en bedrift som oss. Det gir mennesker som tidligere har stått utenfor en mulighet til å være en del av noe større.

Reduserer utenforskap

Jeg liker å si at vi er en sosial entreprenør, forklarer David. Vi er til for å redusere utenforskap i samfunnet, fortsetter han. Formålet med Eiker Vekst er å skape arbeidsplasser for mennesker med behov for tilrettelegging, både fysisk og mentalt. Vi skal også gi lærekandidater kompetansen de har behov for, gjennom spesialundervisning og tilpassede læringsformer. Vi hjelper mennesker som har slitt med sykdom, språkutfordringer eller av andre årsaker ikke har funnet sin plass i arbeidslivet, avslutter David.

En av grunnverdiene våre er å bidra i lokalsamfunnet, og samarbeidet med Eiker Vekst ga oss en god mulighet for dette, forteller Cathrine, HR Business Partner i GKN. Eiker Vekst ble valgt fordi de er en lokal leverandør som leverer de tjenester som vi har bruk for, til den kvaliteten vi krever. I tillegg er denne type bedrift veldig viktig for lokalsamfunnet, som vi vil støtte opp om – og vi ser frem til et godt samarbeid, avslutter hun.

Hvem er Eiker Vekst?

Vi er en vekstbedrift som i all hovedsak jobber med to ting – skape arbeidsplasser for personer med nedsatt arbeidsevne, og å hjelpe folk tilbake til arbeidslivet. Sammen oppnår vi arbeidsglede og mestringsfølelse.

Hvem er Eiker Vekst?

Vi er en vekstbedrift som i all hovedsak jobber med to ting – skape arbeidsplasser for personer med nedsatt arbeidsevne, og å hjelpe folk tilbake til arbeidslivet. Sammen oppnår vi arbeidsglede og mestringsfølelse.

Mange ressurser

David mener Eiker Vekst sitter på mange ressurser. Jeg pleier å se på det som at hvis en vanlig person i arbeid er på 100, er de ansatte hos oss mellom 60 og 95. Det er altså et stort spenn i arbeidskapasitet, og det krever derfor mye arbeid med tilrettelegging. Men det er likevel enormt med ressurser i menneskene som jobber hos oss.

Eiker Vekst i tall

90 arbeidstakere på tiltak (tilrettelagt arbeid)

20 lærlinger/lærekandidater

37 jobbsøkere i arbeidsforberedende trening

40 ordinært ansatte (fagpersoner)

Eiker Vekst i tall

90 arbeidstakere på tiltak (tilrettelagt arbeid)

20 lærlinger/lærekandidater

37 jobbsøkere i arbeidsforberedende trening

40 ordinært ansatte (fagpersoner)

Toppkarakter i Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn (NVK)

Med en toppkarakter, og godkjent barrierevaskeri fra NVK er Eiker Vekst og deres vaskeri det man kaller et storvaskeri. De har stor produksjonskapasitet, og arbeider innenfor felt som helse, næring og verksted.

Våre arbeidstakere og de ordinære ansatte som jobber her utfyller hverandre godt, mener Jan, som er avdelingsleder for produksjonen i Eiker Vekst. Med GKN som kunde har vi en risikovurdering ned på den minste detalj, og bevisstgjøring på dette smitter også over på arbeidstakerne. Arbeidstakerne er ekstremt gode på å gjøre akkurat det de har blitt lært, og er veldig opptatte av å følge rutinene. Dette skjerper sansene til oss andre. Når du vet at noen lærer av deg, da ønsker du å gjøre ting riktig, avslutter Jan.

Skaper mestringsfølelse

Vi legger planer for kompetanse og utvikling rundt arbeidstakerne, forklarer Jan. Når de har lært seg en ny oppgave og avlagt en prøve, mottar de et ferdighetsbevis. Dette kan gjøres på vask av arbeidstøyet fra Blåkläder, og vi har allerede et par stykker som har fått dette. Ferdighetsbevisene er med på å skape motivasjon og mestring, og våre arbeidstakere er veldig lærevillige. Opplæringen tilpasses til hver enkelt arbeidstaker, og mange har flere forskjellige ferdighetsbeviser.

Et samarbeid bygget på tillit

Samarbeidet mellom Eiker Vekst og GKN er fortsatt ferskt, og man lærer hverandre å kjenne underveis. I begynnelsen er det noe oppstartslogistikk. Her må vi finne ut av hva som er ønsket til kunden, og hva er mest praktisk hos oss. Det er et samarbeid som går begge veier, forklarer Jan. En tilpasning som er gjort i dette samarbeidet er at våre arbeidstakere ikke trenger å sikkerhetsklareres, dette er det kun ordinære ansatte som må, da disse fungerer som myndighetspersoner. Vi er veldig fornøyde med tilpasningen, og vi ser på det som en tillitserklæring til Eiker Vekst, sier Jan.

Bevisst på miljø – satt i system

Eiker Vekst har stort fokus på FNs bærekraftmål og har plukket ut nummer 4 (God utdanning), 8 (Anstendig arbeid og økonomisk vekst) og 10 (Mindre ulikhet) som sine fokusområder. I tillegg til dette er de Isosertifisert i 9001 (Kvalitet) og 14001 (Miljø), og er nå i en prosess for å bli Svanemerket

I tillegg til sertifiseringene utfører vi også arbeid på eget initiativ for å bli både mer effektive og energisparende, forteller Jan. Vaskemaskinene våre produserer store mengder varmt vann, og ved hjelp av en varmeveksler kan vi gjenbruke det brukte vannet til å varme opp vannet på ren side. Vanligvis gjennomfører vi fem sykluser per vaskemaskin (som tilsvarer fem vaskeprosesser) om dagen, og målet er at denne metoden skal øke antall daglige sykluser til seks. Dette gir stor energigjenvinning i tillegg til at det ikke minst øker produktiviteten.

Cathrine og GKN er svært fornøyde med arbeidet som legges ned for å bli mer bærekraftige.

At vi som bedrift velger lokale leverandører og vekstbedrifter har flere fordeler når det gjelder å fremme en bærekraftig praksis, som igjen skaper arbeidsplasser og bidrar til økonomisk vekst. Dette er viktig for å opprettholde et levende og bærekraftig samfunn. Samarbeidet med vekstbedrifter som Eiker Vekst gir også en unik mulighet til å støtte opp om innovasjon og utvikling av nye, bærekraftige løsninger. Vekstbedrifter er ofte kjent for å være nyskapende og tenke utenfor boksen, og ved å velge å samarbeide med dem, legger vi mer til rette for å støtte utviklingen av slike løsninger. Det er en viktig del av å bygge en mer bærekraftig fremtid, der vi tar vare på både miljøet, det lokale næringslivet og ikke minst inkluderingen av utenforskapet, forteller Cathrine.

Konkurrerer på lik linje som andre bedrifter

Det er viktig å påpeke at selv om vi er en arbeidsinkluderingsbedrift konkurrerer vi på lik linje som alle andre bedrifter, forklarer David. Vi må levere anbud, og konkurrerer på vilkår som pris, levering, trygghet, og kompetanse. Vi sitter blant annet på spisskompetente kokker, er et vaskeri med fagbrev, fagpersoner med pedagogisk kompetanse, og har erfaring med ledelse i arbeidslivet.

Verdiskaping

David, daglig leder i Eiker Vekst har følgende beskjed: Alt man gjør betyr noe. Dette gjelder ikke bare når du resirkulerer hjemme, men også slik som GKN, som tar et aktivt valg om å være en del av å rette på tallene på arbeidsledighet og utenforskap. Det å velge Eiker Vekst som leverandør av tjenester er en viktig samfunnsøkonomisk avgjørelse. Det er med på å bidra til at flere kommer seg ut i arbeid, og at flere dermed er med på å skape verdier for samfunnet. De aller fleste har et ønske om å være i jobb. I Eiker Vekst får de brukt ressursene sine. Det bidrar til vennskap, fellesskap og inkludering.

© GKN Aerospace 2024 | Personvern | Design og innhold av Akari