Maskininvesteringer styrker GAN’s produksjonskapasitet

I takt med den stadig økende produksjonen, spesielt innen inngående segmenter og Leap, står GAN ovenfor et økende behov av avanserte verktøy. For å imøtekomme denne utfordringen har selskapet besluttet å gjøre betydelige investeringer i avansert maskinteknologi. Med fokus på automatisering og effektivitet, tar vi sikte på å styrke kapasiteten og kvaliteten på verktøyproduksjonen.

Økt Kapasitet og Kvalitet

Når det gjelder sliping av hardmetallverktøy, har GAN markert seg som en teknologisk frontløper ved å implementere robotdrevet automatisering. Denne automatiseringen har muliggjort ubemannet sliping og har vært en nøkkelfaktor for selskapets suksess. Imidlertid står selskapet overfor utfordringer knyttet til kapasiteten på de tre slipemaskinene. Den nåværende kapasiteten er fullt utnyttet, noe som tvinger oss til å outsource deler av slipingen for å sikre tilstrekkelig tilgjengelighet av verktøy for produksjonen.

En gledelig nyhet er at GKN Aerospace Norway vurderer investering av nye maskiner som vil bidra til å øke kapasiteten i verktøyproduksjonen. Dette vil ikke bare redusere behovet for outsourcing, men også styrke selskapets evne til å levere verktøy av høy kvalitet på en effektiv måte.

I tillegg til potensielle investeringer i slipemaskiner, vil selskapet implementere ny teknologi i andre deler av prosessen rundt verktøyproduksjon. En ny maskin med robotløsning for eggavrunding etter sliping vil ikke bare effektivisere prosessen, men også redusere behovet for manuell håndtering av verktøy. En ny målemaskin med robot og lasermerking vil bidra til ubemannet måling og sikre at selskapet opprettholder den ønskede kvaliteten på sine produkter. En enhet for å dresse slipeskiver er også på vei inn, og dette vil være avgjørende for å sikre en optimal slipeprosess.

Otec eggprep maskin

Cleveland skivedresser
Helicheck Plus målemaskin

I sum representerer disse investeringene i avansert maskinteknologi en betydelig styrking av GAN’s produksjonskapasitet og kvalitetskontroll. Dette viser at vi tydelig prioriterer effektivitet og automatisering for å møte de økende kravene i markedet. Med de kommende maskinene og teknologiene på plass, ser vi fremover og håper også på muligheten til å utvide gulvarealet for å imøtekomme den stadig voksende etterspørselen. Så, som de sier i bransjen, «godt verktøy er halve jobben», og GAN tar skritt i riktig retning for å sikre at vi leverer verktøy på høyeste nivå.

© GKN Aerospace 2024 | Personvern | Design og innhold av Akari