Måling av fremtidens kvalitet

GKN Aerospace Norway (GAN) setter standarden for nøyaktighet og kvalitet i en stadig mer krevende industri. Ved å kombinere avansert teknologi med dedikert ekspertise, har GAN etablert seg som en pioner innen presisjonsmålinger gjennom bruk av Coordinate Measuring Machines (CMM).

 

I en verden der kvalitets- og toleransekrav stadig blir mer komplekse, spiller GKN Aerospace Norway en sentral rolle i å levere komponenter og systemer av ypperste standard til luftfarts- og forsvarsindustrien. For å oppfylle de strenge kravene som disse sektorene krever, er det avgjørende å ha utstyr som ikke bare kan håndtere disse kravene, men også overgå dem. Det er der CMM-teknologien kommer inn i bildet.

CMM: Hjertet av målepresisjon

Coordinate Measuring Machine, bedre kjent som CMM, representerer et avgjørende verktøy i GANs streben etter presisjon og nøyaktighet. CMM er en sofistikert målemaskin som gjør det mulig å utføre komplekse dimensjons- og geometrimålinger på komponenter og deler. GAN har ikke mindre enn ti CMM-maskiner av ulike størrelser og varianter, inkludert både taktile probing-metoder og optisk måling.

Ved hjelp av CMM kan operatører utføre manuelle målinger ved å styre målestylus til ønsket punkt, noe som muliggjør detaljerte dimensjons- og geometrimålinger. Imidlertid stopper ikke CMM-teknologien der. GAN har et dedikert team av programmerere som utvikler avanserte og intelligente CMM-programmer som sikrer nøyaktige og pålitelige målinger. Disse programmene går gjennom en grundig verifiserings- og valideringsprosess for å garantere at hvert måleprogram er 100% nøyaktig.

Hva er CMM?

En Coordinate Measuring Machine (CMM) er en sofistikert industriell maskin som brukes til å måle geometriske dimensjoner og formen på fysiske objekter med ekstrem nøyaktighet. Denne maskinen gjør det mulig å utføre detaljerte målinger og analyser av komponenter, deler og produkter, og den spiller en viktig rolle i kvalitetskontroll og produksjonsprosesser i en rekke bransjer, inkludert luftfart, bilindustri, medisinsk utstyr og mer.

Teknologisk overlegenhet og innovasjon

GKN Aerospace Norway ligger i forkant av teknologisk utvikling. Alle CMM-maskinene i deres anlegg er toppmoderne, og selskapet investerer kontinuerlig i nye maskiner for å holde seg i frontlinjen av måleteknologi. Automatisering av dimensjonskontroll spiller en kritisk rolle i GANs strategi, da det er nøkkelen til å møte morgendagens krav til kvalitet, produksjon og leveranser.

Hvert CMM-program kan variere i tid, fra 30 minutter til hele 12 timer per komponent. Dette illustrerer det ekstreme detaljnivået og den omfattende mengden data som blir generert. Millioner av CMM-punkter genereres daglig og blir deretter distribuert til forskjellige applikasjoner og plattformer. Disse dataene støtter ulike funksjoner innen kvalitetskontroll, engineering og statistisk analyse.

Hva gjør en CMM-maskin?

Hovedprinsippet bak en CMM er å nøyaktig bestemme koordinatene til punkter på et objekt i et tredimensjonalt koordinatsystem. Dette gjøres ved hjelp av taktile probestyluser eller optiske sensorer som registrerer posisjonen av punktene på objektet. Dataene som samles inn, blir deretter behandlet av spesialisert programvare som konverterer dem til målinger, dimensjoner og formegenskaper.

Presisjon i hvert trinn

Ingen detalj blir oversett i GANs streben etter målepresisjon. Selskapet setter strenge krav til temperaturkontroll, ren produksjon og måleomgivelser for å eliminere enhver form for måleusikkerhet. Dette garanterer at resultatene som oppnås gjenspeiler den virkelige kvaliteten på komponentene.

CMM-operatører på GAN arbeider parallelt med flere maskiner samtidig og tar ansvar for rapportering, dokumentasjon, teknisk støtte og andre kvalitetsaspekter. I en bransje der presisjon og nøyaktighet er essensielle elementer for suksess, spiller CMM-teknologien og de dyktige fagpersonene som bruker den, en avgjørende rolle.

GKN Aerospace Norway har oppnådd en imponerende posisjon som en ledende leverandør av høykvalitets komponenter til luftfarts- og forsvarsindustrien. Dette har blitt muliggjort gjennom en kombinasjon av teknologisk innovasjon, dedikert ekspertise og CMM-teknologien som står i sentrum av nøyaktigheten deres. Med deres kontinuerlige investering i toppmoderne måleutstyr og automatisering, ser fremtiden lys ut for GKN Aerospace Norway.