GKN Aerospace Norway

JULEHILSEN 2022

Det er snart jul, og rundt hjørnet et nytt år. Mange tusen gjør seg klare for å reise i årets siste måned. Mange av dem reiser med fly – og det til samme destinasjon. De skal hjem til jul.

Å reise raskt og trygt bringer samfunn, familier og venner nærmere hverandre. Vi i GKN Aerospace Norway jobber med en lidenskap og besluttsomhet for å få fly til å fly lengre, raskere og grønnere.

Før vi trer inn i året 2023, la oss ta en titt på året som har gått.

Som du ser, kommer julehilsen i år til deg i innboksen, og ikke i postkassen.
Denne digitale julehilsenen lar deg se tilbake på året som har gått i GKN Aerospace Norway.

Scroll deg gjennom – gjerne på PCen din, for den beste brukeropplevelsen. God fornøyelse!

Marked, utvikling

og investering

Fremtiden er spennende – eller hva? Flyindustrien utvikler seg stadig, så vel som vi i GKN. Vi er ikke redde for å sette oss ambisiøse mål. Skal vi utvikle oss, må vi tørre å tenke utenfor “cockpiten”.   

På bakgrunn av våre mål, gjør vi viktige investeringer. For Engines-avdelingene som en helhet, investeres det årlig rundt $100M. For vår avdeling på Kongsberg, er det samme tallet ca. 10% av dette. Dette går til investeringer som nye maskiner, fiksturer og ulike verktøy og solcellepaneler i 2023.

Investeringene vi har gjort i år har vært nødvendige for å øke produksjonsvolumet, øke effektiviteten, øke lønnsomheten og sikre vårt renommé som fremtidsbærere. 

Også i 2023, vil vi foreta viktige investeringer som friksjonssveis, super polishing, multitask mill/turn maskiner og vaskemaskin for våre caser, nytt ventilasjonssystem og ny logistikk layout.

Disse investeringene gjøres for økt sikkerhet, økt engasjement gjennom forbedret hverdag, forbedret produktkvalitet, ny kapabilitet, økt konkurranseevne, økt kapasitet og høyere omsetning.

5 på transport-gata:

John Vidar Gulbrandsen

Hva synes du det er spennende ved å
være en del av GANs utvikling - nå og fremover?  

«Det mest spennende er om vi lykkes i våre satsninger på leap og F 135, og ikke minst hvor store volum dette gir oss i fremtiden.»

Hvordan ser du for deg utviklingen
av luftfart om 30 år? 

«Luftfarten kommer nok til å holde seg på et høyt nivå også i fremtiden, men de slipper ikke unna strengere klimakrav og motorprodusentene må utvikle mer klimavennlig motorer, noe som kan være bra for oss.»

Økonomi

I GAN setter vi oss store mål. Men ingen av dem for store! Slik det ser ut vil de fleste økonomiske målene vi har satt oss i 2022 bli nådd – og noen med god margin. Det er gledelig å ta med seg inn i et nytt år! 

GAN har vært og er inne i en veldig spennende periode. De største utfordringene i 2022 har vært å håndtere balansen mellom oppramping og nedramping av forskjellige produkter.   

Som en bedrift i endring, har vi klare mål om å opprettholde kvalitet og innhold. Det er strategisk viktig at bedriften fortsetter å endre seg i 2023. Økonomiavdelingen har en stor rolle i å støtte bedriften så godt som mulig i dette viktige arbeidet. 
 

Inn i 2023, har vi som mål å redusere risiko. Vi skal lage arenaer for diskusjon og oppgavefordeling, samt avdekke behov for kurs og metoder som vil akselerere våre prosesser. 

5 på transport-gata:

Trond Bolme

Hvilke mål har GAN satt for hele bedriften i 2023? 

«Vi skal være den mest pålitelige og bærekraftige samarbeidspartner i verden, eller ‘in the sky’

Hvordan skal dere nå disse målene? 

«Da må vi fortsette, innenfor målsettinger for miljø og sikkerhet, levere til kunde, til rett tid og med rett kvalitet.»

5 på transport-gata:

Trond Bolme

Hvilke mål har GAN satt for hele bedriften i 2023? 

«Vi skal være den mest pålitelige og bærekraftige samarbeidspartner i verden, eller ‘in the sky’

Hvordan skal dere nå disse målene? 

«Da må vi fortsette, innenfor målsettinger for miljø og sikkerhet, levere til kunde, til rett tid og med rett kvalitet.»

Våre ansatte

Det er ikke mulig å prate om alle våre gode prestasjoner og videre utvikling uten å dra frem våre dyktige ansatte. De er den viktigste ressursen. Som vi investerer i annet, investerer vi også i våre ansatte.  

Derfor legger vi til rette for intern utvikling og karrieremuligheter, med stort fokus på å se den enkeltes behov og ønsker. Sammen bidrar dette til et samhold, som ivaretar mangfold og åpenhet på arbeidsplassen.  

Hver dag jobber vi med forbedring i en eller annen form. Ekstra gøy er det når arbeidet til våre ansatte blir lagt merke til! Etter et 2-dagers lean kurs, er nå 270 ansatte sertifisert hos oss. Dette har skapt et engasjement hvor alle ansatte skal ha gjennomført minimum én forbedringsaktivitet hver mnd.  

Ingen aktivitet er for liten! 3000 slike aktiviteter har de ansatte bidratt med i løpet av 2022. I april og mai ble arbeidet lagt merke til globalt, og jammen ble GAN vinner av den Globale Kaizen-konkurransen disse månedene!  

5 på transport-gata:

Bjørn Friborg

Hvor lenge har du jobbet i GAN?
Hvor startet du, og hvor er du nå? 

«Jeg startet i 1996 på norsk jetmotor så jeg har jobbet her i 26 år. Jeg startet på Vane avdelingen, nå er jeg på T-case.» 

Hvorfor synes du GAN er en god arbeidsplass? 

«GAN er en arbeidsplass med gode kolleger og det er høyt under taket

5 på transport-gata:

Bjørn Friborg

Hvor lenge har du jobbet i GAN?
Hvor startet du, og hvor er du nå? 

«Jeg startet i 1996 på norsk jetmotor så jeg har jobbet her i 26 år. Jeg startet på Vane avdelingen, nå er jeg på T-case.» 

Hvorfor synes du GAN er en god arbeidsplass? 

«GAN er en arbeidsplass med gode kolleger og det er høyt under taket

Edel årgang

- 40 år med sveising

Turbine Exhaust Case og Turbine Rear Frame er to produkter vi har hatt på Kongsberg i lang tid. Historien med produksjon av TEC på Kongsberg startet i 1976 som et resultat av at Norge kjøpte F16 jagerfly. Etter 1976 og frem til i dag har det tilkommet flere store kontrakter på TEC og TRF til sivile fly, og produksjonsområde T3 har, siden 2013, vært det største i GAN. 

Nå avsluttes produksjonen av TEC og TRF. Vi skal rendyrke og effektivisere de nordiske produksjonsstedene med hver sine Center Of Excellence (COE).  Det handler om å utvikle, og ikke minst etablere en spisskompetanse på dette området for å sikre fremtiden vår på GAN.  

Produksjonsområde T3 med TEC/ TRF har vært viktig for GAN. Gjennom årenes har dette bidratt med mange arbeidsplasser, unik fagkompetanse og store inntekter. Før Covid var T3 på sitt største og hadde et samlet mannskap på over 150 personer.  

I forbindelse med avslutningen av dette kapittelet hos oss på GAN, har det blitt investert i omskolering av ansatte. Sveisere som er omskolert gjør at vi kan utnytte kompetansen vi allerede har innad i bedriften, men på nye områder.

T3 har en historie som er preget av store utfordringer, høy arbeidsmoral og godt samarbeid. Vi har feiret mange milepæler sammen og hatt det mye gøy! Historien skal vi være stolte av. 

Bærekraft

GAN er i en vekstreise. Mot nye talenter, men også mot bærekraft. Papirløst er derfor et godt steg å ta. Som selskap ønsker vi å være eksemplariske innen bærekraft. Ethvert initiativ som hjelper oss å redusere vårt CO2-avtrykk ser vi som viktig.  

Vår misjon er å være den mest pålitelige og bærekraftige partneren i lufta! Hos GKN har vi faktisk vårt eget team, som vi kaller våre bærekraftige helter – Sustainability Champions; Urszula Jaciszyn, Roger Mo og Eilev Aakre. 

Tanken bak dette er å samle personer i GKN systemet for å utveksle gode idéer og samarbeide om bærekraft. Siden 2004 har vi kildesortert over 95% av avfallet vårt! Og hver dag jobber vi med å finne flere bærekraftige alternativer.  

I disse dager, for eksempel, jobber vi med å erstatte vår elektrisitet med enda mer bærekraftige kraftkilder som solenergi. Additiv Manufacturing, kalt 3D-printing, er også et kjempespennende felt vi arbeider mot. Tenk – i fremtiden kan flydeler bli produsert i en printer!

Det beste av alt – at GKN Aerospace Norway blir mer bærekraftige går ikke på bekostning av noe. Vi tar faktisk en “Ole Brumm pluss”; altså mer en «ja, takk begge deler».  Vi går over til mer bærekraft, vi bedrer vår evne til å rekruttere, vi øker konkurransekraften og øker omsetningen. 

 

5 på transport-gata:

Henry Kristiansen

Hvorfor synes du det er viktig at GKN bryr seg om miljøet? 

«Det er viktig at vi som bedrift bidrar til et bedre miljø. Hvis alle bidrar litt med å bry seg om miljøet og gjøre de riktige tingene med alt fra sortering av søppel til mer komplekse måter å behandle avfall på, vil det etter min mening utgjøre en større forskjell i økosystemet.»

Hva gjør du i hverdagen for å være mer bærekraftig? 

«Kjøper mat på halv pris, som er vei til å gå ut på dato og kjøper ikke unyttige klær som bare blir liggende. Reduserer strømforbruk. Går på jobb istedenfor å ta bilen. Sorterer søppel og prøver å gjenbruke ting som skal kastes til andre formål.»

5 på transport-gata:

Henry Kristiansen

Hvorfor synes du det er viktig at GKN bryr seg om miljøet? 

«Det er viktig at vi som bedrift bidrar til et bedre miljø. Hvis alle bidrar litt med å bry seg om miljøet og gjøre de riktige tingene med alt fra sortering av søppel til mer komplekse måter å behandle avfall på, vil det etter min mening utgjøre en større forskjell i økosystemet.»

Hva gjør du i hverdagen for å være mer bærekraftig? 

«Kjøper mat på halv pris, som er vei til å gå ut på dato og kjøper ikke unyttige klær som bare blir liggende. Reduserer strømforbruk. Går på jobb istedenfor å ta bilen. Sorterer søppel og prøver å gjenbruke ting som skal kastes til andre formål.»

Samfunnsaktuelle

hendelser

2022 har, som de tidligere 2 årene, vært et annerledes år. For GAN ga pandemien store konsekvenser.

All reisevirksomhet stoppet mer eller mindre umiddelbart opp; Fly måtte bli stående på bakken. Fly-leverandørene fikk avbestillinger. Markedet for flymotorkomponenter fikk en ekstrem reduksjon, både i forhold til nye motorer og reservedeler. Permitteringer ble iverksatt mars 2020. Dessverre ble det i tillegg behov for nedbemanning i form av oppsigelser.

Som en produksjonsbedrift er det ikke så mange av de ansatte som kan utføre sine oppgaver fra hjemmekontor – og mange må fysisk være på jobb. Det ble av den grunn jobbet mye for å skape en sikker og smittefri arbeidshverdag.

Samtidig lærte vi mye; Mange oppgaver kan løses eksternt. Det er mulig å ha effektive arbeidsdager fra hjemmekontor og at møter på teams faktisk fungerer. Dette har vært en positiv læring som nå gir de ansatte en mulighet for en mer fleksibel arbeidshverdag.

Krigen i Ukraina

Også den pågående krigen i Ukraina har gjort inntrykk
på alle oss i GAN, med flere ansatte direkte knyttet til den. 
 

Konstantin har bodd i Norge i 8 år og jobber i dag som kvalitetsingeniør hos oss.
Selv er han opprinnelig fra Ukraina. Med familie og landsmenn i nød, var det viktig
for han å kunne bidra. Han har gjort betydelig og viktig arbeid.
 

– Jeg har hjulpet til med annonseringer og oppdateringer på Facebook, samlet og administrert informasjon om behovene. Jeg organisert pengeinnsamling for HOPE Worldwide (hopeww.org) som hjelper menneskene i Ukraina og menneskene som ønsker å flykte fra Ukraina i disse vanskelige tidene. 

– Jeg har også flydd til grensen mellom Romania og Moldova for å kjøre kona til min bror med datteren til Norge. Jeg har jobbet på fritiden for å hjelpe til med å skaffe både frivillig hjelp og vertsfamilier og samle økonomiske midler for rehabiliteringssentre. 

Som en global organisasjon har vi flere kollegaer, kunder og leverandører med koblinger til Ukraina, og ville med dette vise vår støtte til den humanitære hjelpeinnsatsen i området.  

I mars la vi ut en intern nyhetssak med oppfordring om å støtte den humanitære hjelpen for mennesker berørt av konflikten i Ukraina. GAN ville matche samtlige donasjoner fra de ansatte. Sammen bidro våre medarbeidere med over 15 000 kr, og beløpet ble donert til Røde Kors sitt arbeid med nødhjelp i Ukraina. Pengene gikk direkte til helsehjelp, mat, vann og varme klær.  

GKN sentralt har bidro med 50 000£ (nesten 600 000 kr) til britiske røde kors. 

Sponsorsamarbeid

i 2022

I GKN Aerospace Norway ønsker vi å utgjøre en forskjell – store som små. Derfor støtter vi også ulike formål, lag og foreninger. Dette mener vi er viktig for å vise et samfunnsansvar. Blant våre medarbeidere, fremmer dette engasjement, stolthet og lojalitet.

I år har vi gitt sponsormidler til følgende formål, lag og foreninger:

Kirkens Bymisjon

Kongsberg Golfbane

Starfighterens venner

Glogerfestspillene

Kongsberg Miners

DNV Fuel Fighters (studentprosjekt)

Kongsberglekene

Acta Musicae

Elvelangs i Kongsberg

BK Svømming

ECT Eagles Groundbreakers

Julegater i Kongsberg

Kirkens Bymisjon

Kirkens Bymisjons Kafe Tråkka er et tilbud for mennesker, som på grunn av rusavhengighet, psykisk sykdom og/eller tidligere soningsbakgrunn, har stått utenfor arbeidslivet. 

Kafé Tråkka er en mestringsarena i trygge omgivelser for å komme seg tilbake i arbeidslivet, delta i samfunnet og kunne forsørge seg selv.  

Kongsberglekene

Kongsberglekene er et årlig arrangement som skaper idrettsglede og fellesskap for utviklingshemmede fra alderen 12 år.   

Acta Musicae

Acta Musicae er Kongsbergs kvinnekor – som i år fyller 25 år. I september deltok Acta Musicae på Kalamata internasjonale korkonkurranse i Hellas. Dette var deres første utenlandstur! Vårt bidrag var med på å sponse denne turen.  

En av våre medarbeidere synger i dette koret og initierte forespørselen om sponsoravtale.  

Elvelangs i Kongsberg

Sponsorpengene fra GKN bidrar til at Elvelangs i Kongsberg kan lyssette løypen langs Lågen med 1500 fakler. Dette arrangementet har vokst med engasjementet i byen og bidrar til et kulturelt løft. Her vises byens foreninger og lag frem, oppfordrer til samarbeid på tvers og skaper et samhold vi kan være stolte av! En av bedriftens ansatte er primus motor for dette arrangementet og oppfordrer selvfølgelig alle i GAN til å delta!

Sosiale

arrangementer

Fredag den 13. betyr ikke ulykke for oss – tvert imot! På grunn av de pågående covid-restriksjonene som var på begynnelsen av året,  ble ikke den tradisjonelle nyttårsfesten arrangert før fredag den 13. mai for alle våre ansatte. Det ble en stor suksess med 3-retters middag og underholdning av Øyvind Loven, etterfulgt av en eksklusiv konsert med TORA på Energimølla. Virkelig en suksess!

Nyttårsfesten i år er planlagt å gå som normalt i januar for 2022, men igjen på fredag den 13. På denne dagen, for første gang i historien, stenger vi bedriften for å samle alle ansatte for årets strategisamling på dagtid, etterfulgt av nyttårsfest på kvelden. Vi håper selvfølgelig at kommende nyttårsfest blir en like stor suksess som sin forgjenger.  

Det er viktig for oss å gjøre litt stas på våre fantastiske medarbeidere! At HR og administrerende direktør kler seg i påske-kostyme for utlevering av påskeegg, eller deler ut lussekatter med glitter i håret, for eksempel, er ikke helt uvanlig her hos oss.  

Ellers har vi flere sosiale høydepunkt i løpet av året, som vi også gleder oss til i 2023; Jevnlige team-samlinger off site, avdelingsvise julebord og sommeravslutninger, samt årlige tillitsvalgtsamlinger med ledelsen og jubileumsmiddag med utlevering av klokke ved 25 års ansettelse. 

Takk for nå,

2022

Til tross for nok et annerledes-år, har 2022 vært et fint år. Dette året har vi lykkes i å demonstrere at vi kan prestere som avdeling på verdensklassenivå, med en anerkjennelse fra bedriftsledelsen om at vi har hatt den mest positive ‘Operational Excellence’-utviklingen i hele GKN.

Midt i en historisk overføring av produkter mellom Sverige og Norge, har vi lykkes med å holde kundene våre fornøyde. Samtidig har vi vist at vi kan jobbe smartere og være konkurransedyktige på én og samme tid.  

Nå ser vi fremover mot 2023. Et år fylt av spennende utfordringer med oppstart av mange nye produkter! 

5 på transport-gata:

Liv Grethe Saglien

Hvordan ser fremtiden for GAN og GKN ut, tror du? 

«Fremtiden ser bedre ut enn for ett par år siden, men jeg håper vi får inn noen flere kontrakter og mer å gjøre etter hvert.»

Hvis du skal gjette – hvordan tror du fly vil se ut i fremtiden? 

«På de større flyene er det vanskelig å tippe noe på syns jeg, men tror vil bli mange flere elektriske småfly etter hvert og en verden med mye mer dronevirksomhet

God jul!

Året 2022 er snart omme. Sebastién Aknouche, administrerende direktør på
 GKN Aerospace Norway, ønsker deg en riktig god jul:

– Min første dag på GAN var for nøyaktig ett år siden. Før jeg hadde en sjanse til å møte dere, ble mange av oss bedt om å jobbe hjemmefra på grunn av en sterk COVID-bølge. Det var en veldig merkelig start. Jeg er så glad for at vi alle har bedre forutsetninger i år for å feire jul med familiene våre!

– Jeg er veldig stolt av det vi har oppnådd sammen i 2022 og håper du deler den samme følelsen. Vi har prestert bra og vokser raskt, vi har en lys fremtid foran oss, og alles bidrag sikrer dette. 

Jeg ønsker deg en fantastisk jul og et godt nytt år! Lad opp batteriene med dine kjære, og kom tilbake klar for nok et spennende år hos GAN!