VÅRE FAGOMRÅDER

Finans

Vår økonomiavdeling har ansvaret for regnskapsføring, budsjett og rapportering, og sørger for bedriftens økonomistyring. Avdelingen ivaretar budsjetter, prognoser, finansielle strategiplaner og rapportering, både internt og eksternt samt alle styresaker av økonomisk karakter.

Bli med å forme fremtidens flyteknologi!

GKN Aerospace Norway har en god og rik historie, men vi ser alltid fremover. Som en trygg arbeidsplass, har vi rom for både personlig og faglig utvikling. Vårt mål er å fylle fabrikken – og alltid utvikle teknologien.