Bachelor oppgavespørsmål

Innenfor GKNs fagområder kan du finne mange egnede problemstillinger. I år har vi valgt to mulige oppgaver for en, eller en gruppe med studenter.

Oppgave 1     
Vibrasjonsanalyse:

Basert på vibrasjondata av shafts fra balanseringsbenk, ønsker vi å analysere og undersøke om maskineringsprosesser før balansering, kan optimaliseres.

Ved frekvensanalyse av vibrasjonsdata, klarer vi f.eks å skille mellom?:

  • Senter alignment feil
  • Vinkelfeil
  • Ubalanse

Oppgave 2
Høytrykk sponbryting:

Hos GAN ønsker vi, for å opprettholde høy grad av ubemannet drift, å bryte spon fra dreieoperasjoner slik at lange spon ikke fester seg i verktøy og gir maskinstopp.

Noe spon brytes som følge av skjærdata og skjærgeometri, mens annet spon bryter vi ved hjelp av høytrykk kjølevann opp til 350bar. 

Ved å optimalisere treffpunkt, dysestørrelse, trykk, volumstrøm, etc ønsker vi å undersøke om vi kan bryte spon mer effektivt. Ønsker også å undersøke om vi ved å optimalisere, kan gå ned på HP-pumpeeffekt.

Kontakt:

Dersom du ønsker å skrive for oss ber vi om at du sender en søknad til Line.conradi@gknaerospace.com innen 31.10.23.

Send med CV på de som ønsker å skrive oppgaven og hvilken oppgave som kan være aktuell.

© GKN Aerospace 2024 | Personvern | Design og innhold av Akari