Oppføringer av kreative akari

Bachelor oppgavespørsmål

Innenfor GKNs fagområder kan du finne mange egnede problemstillinger. I år har vi valgt to mulige oppgaver for en, eller en gruppe med studenter. Oppgave 1     Vibrasjonsanalyse: Basert på vibrasjondata av shafts fra balanseringsbenk, ønsker vi å analysere og undersøke om maskineringsprosesser før balansering, kan optimaliseres. Ved frekvensanalyse av vibrasjonsdata, klarer vi f.eks å skille mellom?: […]

© GKN Aerospace 2024 | Personvern | Design og innhold av Akari